Home  ›  Over ons  ›  Klachten

klachten Rijschool Proficiat

Klachtenprocedure

Afhandeling van klachten

Rijschool Geel stelt alles in het werk om ervoor te zorgen, dat u als klant de beste behandeling krijgt en het best haalbare product. Het kan echter altijd een keer voorkomen, dat u niet tevreden bent over een onderdeel van onze dienstverlening. Aangezien wij de tevredenheid van u als klant heel belangrijk vinden heeft Rijschool Geel een klachtprocedure. Hiernaast vindt u de manier waarop wij met klachten omgaan.

Klachten kunt u sturen naar:
Rijschool Geel.
T.a.v. Dhr. Charles De Haan
Stationsstraat 34
2037AL Geel

Klachtenprocedure

  • U stuurt uw klacht naar t.n.v. de heer Charles De Haan (hier nader te vernoemen als functionaris klachtenprocedure) of via de mail naar cdehaan@rijschoolproficiat.nl.
  • Na ontvangst wordt uw klacht geregistreerd. U krijgt binnen een termijn van 5 werkdagen de bevestiging van ontvangst, waarna de klacht direct in behandeling genomen wordt.
  • De functionaris die uw klacht behandelt, neemt contact op met degene binnen Rijschool Geel die bij de klacht betrokken is en verzamelt zo de nodige informatie.
  • Het schriftelijk commentaar van de medewerker krijgt u binnen een termijn van 10 werkdagen toegezonden. Daarna neemt de behandelaar contact met u op om uw klacht toe te lichten.
  • Uiteindelijk wordt aan de hand van de verzamelde informatie een uitspraak gedaan en informeert de functionaris u schriftelijk over zijn bevindingen. Deze schriftelijke reactie zal u binnen 5 werkdagen ontvangen.
  • Indien de vastgestelde termijn niet gerealiseerd kan worden, zal u hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. De uitstel zal met een maximum van 10 werkdagen kunnen worden verlengd.
  • Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Copyright © 2017 Alle rechten voorbehouden.   Disclaimer   Algemene voorwaarden